19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z poetką dr Zofią Olek-Redlarską


10 czerwca 2008 roku dr Zofia Olek-Redlarska gościła w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach.

O godzinie 10.00 spotkała się z uczniami klas 0-II Szkoły Podstawowej w Kalinówce Kościelnej.

Dzieci przygotowały niespodziankę. Wykonały ilustracje do utworów Poetki i poprosiły Ją o odgadnięcie tytułów zilustrowanych wierszy.

Pani Zofia doskonale wywiązała się z zadania. Dzieci nagrodziły Ją włsanoręcznie wykonaną laleczką.

O godzinie 11.30 Poetka spotkała się z uczniami klasy II "B" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach.

Również i ta grupa dzieci przygotowała niespodziankę. Polegajątą na tym, że jedna z dziewczynek czytała wiersz autorstwa Zofii Olek-Redlarskie, a jej koleżanka, w tym samym czasie, wykonywała do niego ilustrację. Dwie pary dziewcząt zaprezentowało dwa utwory Poetki.

Spotkania przebiegały w miłej i ciepłej atmosferze. Autorka, posiadająca niezwykły dar nawiązywania kontaktu z dziećmi, zachęciła je do aktywnego uczetniczenia w spotkaniu. Pobudziła ich wyobraźnię. Dzieci chętnie udzielały odpowiedzi, dzieliły się swoimy spostrzeżeniami i myślami.Barbara Kuprel