19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Prelekcje historyczne: "Siedziby dworskie wokół rezydencji króla Zygmunta Augusta w Knyszynie w XVI wieku"


6 marca 2015 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach na dwie prelekcje pod tytułem "Siedziby dworskie wokół rezydencji króla Zygmunta Augusta w Knyszynie w XVI wieku", które wygłosiła pani Teresa Mlejnek-Dylewska (historyk, Instruktor Ośrodka Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu). Adresatami prelekcji wygłoszonej o godzinie 11:00 byli uczniowie klasy VI "A" - zaś o godz. 12:30 klasy VI "B". Obydwie grupy przybyły do biblioteki pod opieką nauczyciela historii Pana Michała Jaworowskiego.

Ciekawe opowieści Pani Teresy o dawnym Knyszynie, Lipnikach, Kalinówce Kościelnej, Dobrzyniewie, Juchnowcu i Białymstoku, ilustrowane zdjęciami prezentowanymi za pomocą rzutnika multimedialnego, świadczą o tym, iż historia jest jej wielka pasją. Najbardziej fascynuje ją poznawanie dziejów najbliższej okolicy i dzielenie się swoją wiedzą z innymi.

Pani Teresa została wybrana przez kapitułę międzynarodowego konkursu na Absolwenta Roku 2014 jako jedna z 3 osób, które walczyły o przejście do międzynarodowego finału. Pozostałymi kandydatkami były absolwentki uczelni we Wrocławiu oraz Gdańsku. Ostatecznie, na etapie ogólnopolskim, przyznano jej drugie miejsce.

Spotkania uczniów z przeszłością zostały zorganizowane w ramach edukacji regionalnej. Ich celem było przybliżenie młodym ludziom historii naszego regionu i zachęcenie ich do jej poznawania.Barbara Kuprel