19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Uroczystość promocji książki
"Mońki i ja" (wiersze gimnazjalistów)


20 czerwca 2007 roku Biblioteka Publiczna w Mońkach zorganizowała (w MOK-u) uroczystość promocji tomiku wierszy nagrodzonych w konkursie poetyckim dla gimnazjalistów pod nazwą: "Mońki i ja", ogłoszonym w 2007 roku przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży BP w Mońkach. Głównym celem konkursu było budzenie wyobraźni poetyckiej oraz poczucia przynależności gimnazjalistów do "małej ojczyzny". Zadanie uczestników konkursu polegało na złożeniu w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach jednego utworu, dotąd niepublikowanego i nienagradzanego, na temat "Mońki i ja".

Wiersze zgłoszone na konkurs ocenili poeci: prof. Franciszek Kobryńczuk oraz dr Zofia Olek-Redlarska. Na podstawie Ich opinii Biblioteka Publiczna w Mońkach postanowiła spośród 24 konkursowych wierszy nagrodzić 6 i wyróżnić 9 utworów oraz zamieścić je w książce pod tytułem "Mońki i ja".

Poetyckie wypowiedzi autorów wierszy świadczą o tym, iż gimnazjaliści lubią nasze miasteczko, utożsamiają się z nim i są z niego dumni. Pozostaje mieć nadzieję, że z sentymentem będą wspominać lata dzieciństwa spędzone w Mońkach i będą tu wracać jak do bezpiecznej przystani.

W posłowiu do tomiku Zofia Redlarska napisała m.in.:

"Tu urodziliście się, tu otworzyły się Wasze oczy na świat. Dar, jaki otrzymaliście od życia w postaci wyobraźni i umiejętności pisania jest niezwykle cenny. Nie wolno Wam go zmarnować. Dostaliście go po to, by pisać, po to, by inni mogli podobnie jak Wy patrzeć na rzeczywistość. Waszą drogocenną pestkę talentu poetyckiego chrońcie i pielęgnujcie, aż wyrośnie z niej niezwykły kwiat mądrości, pogodzenia, nadziei, zrozumienia, słuchania, zapatrzenia."

Serdecznie dziękuję:Wiersze z tomiku "Mońki i ja"

Barbara Kuprel
Strona główna