19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Uroczystoćć promocji książki prof. dr hab. Franciszka Kobryńczuka
pod tytułem: "Nadbiebrzańskie robaczki"
wydanej przez Bibliotekę Publiczną w Mońkach


Uroczystość rozpoczęła się 15 czerwca 2007 roku o godz 1200 w sali widowiskowej Monieckiego Ośrodka Kultury. Organizatorem spotkania była Biblioteka Publiczna w Mońkach.

Program uroczystości:

W uroczystości uczestniczyli między innymi:


  

Książka "Nadbiebrzanskie robaczki"


Autor:   Franciszek Kobryńczuk
Zdjęcia:   Janusz Humienik
Redakcja:   Barbara Kuprel
Wstęp:   Barbara Kuprel
Posłowie:  Teresa Zaniewska
Korekta:  Ewa Mejsak

Nakład sfinansowany przez:

Barbara Kuprel
Strona główna