19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Nasze publikacje w książkach i czasopismach:


KUPREL BARBARA, Spotkanie autorskie z poetą ks. Tadeuszem Goleckim w monieckiej bibliotece publicznej Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego, 2012, nr 2, s. 51-52.

KUPREL BARBARA, Interaktywne spotkanie z historią Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego, 2012, nr 1, s. 56-58.

KUPREL BARBARA, Z apetytem na świat, Monieckie Wieści, 2012, nr 1, s. 5.

KUPREL BARBARA, W poszukiwaniu zaginionej choinki, Monieckie Wieści, 2012, nr 1, s. 4.

KUPREL BARBARA, Spotkanie z Japonią - zajęcia z edukacji międzykulturowej Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego, 2011, nr 1, s. 46-47.

KUPREL BARBARA, "Ptasie pismo" w Mońkach, Bibliotekarz Podlaski, 2010, nr 21, s. 119-124.

KUPREL BARBARA, Nowy Pan Samochodzik: spotkania autorskie z Arkadiuszem Niemirskim , Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego, 2010, nr 1, s. 35-37.

KUPREL BARBARA, Wykorzystanie Internetu w pracy Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach . [W: ] Lewandowicz-Nosal Grażyna (red.), Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży. Od teorii do praktyki. Poradnik, Warszawa, 2009, s. 30 - 44.

KUPREL BARBARA, Spotkanie autorskie z Ewą Marią Ostrowską w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego, 2009, nr 1, s. 21-27.

KUPREL BARBARA, OLEK-REDLARSKA ZOFIA, KOBRYŃCZUK FRANCISZEK, The poems of childhood.." As the way to get Acquainted and treasure one's region, based at the example of cooperation of poets with the city public library in Mońki". [W:] IX Congreso ISKO - Espania. Valencia 11 - 13 Marzo 2009, Valencia, 2009, s. 216-221.

KUPREL BARBARA, Joanna Myślińska - białostocka poetka w Bibliotece Publicznej w Mońkach, Bibliotekarz Podlaski, 2008, nr 17, s. 152-157.

KUPREL BARBARA, Edukacja z Internetem TP w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mńkach, Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego, 2008, nr 1, s. 35-37.

KUPREL BARBARA, Podlaskie akcenty w poezji Franciszka Kobryńczuka, Bibliotekarz Podlaski, 2007/2008, nr 15-16, s. 172 - 181.

KUPREL BARBARA, "Nadbiebrzańskie robaczki" - najnowsza książka prof. dr. hab. Franciszka Kobryńczuka, Medycyna Weterynaryjna, 2007, nr 11 Suplement, s. 1430.

KUPREL BARBARA, Internet na usługach promocji książki dziecięcej. [W:] Leończuk Jan (red.), Od księgoznawstwa przez bibliotekoznawstwo do nauki o informacji XXI w. , Białystok, 2007, s. 183 - 194.

KUPREL BARBARA, KOBRYŃCZUK FRANCISZEK (red.), Mońki i ja, Mońki, 2007.

KUPREL BARBARA, Historia książki, Kurier Moniecki, 2006, nr 5, s. 16.

KUPREL BARBARA, Spotkanie autorskie, Kurier Moniecki, 2006, nr 3, s. 14.

KUPREL BARBARA, Artystyczna dusza, Kurier Moniecki, 2006, nr 1, s. 12.

KUPREL BARBARA, Strona WWW Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach: http://www.bpmonki.webpark.pl, Bibliotekarz Podlaski, 2004, nr 8, s. 43 - 49.

KUPREL BARBARA, Prezentacja komputerowa jako środek dydaktyczny w dziecięcej bibliotece publicznej, Bibliotekarz Podlaski, 2004, nr 8, s. 59 - 63.

KUPREL BARBARA, Multimedialna encyklopedia a młodzi użytkownicy biblioteki publicznej, Aspekty, 2003, nr 5, s. 18 - 22.

KUPREL BARBARA, Współpraca biblioteki publicznej ze szkołą, Bibliotekarz Podlaski, 2002, nr 5, s. 46 - 53.

KUPREL BARBARA, "Przedszkolaki w bibliotece", Bibliotekarz Podlaski 2002, nr 4, s. 18 - 23.

KUPREL BARBARA, Mediateka biblioteki dziecięcej W: Multimedia kultura czytelnicza i dostęp do informacji: materiały I szkoły letniej, Białystok 26-29 VI 2000 r. Red. Anna Krawczuk, Anna Sitarska. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku. Zakład Bibliotekoznawstwa , 2001 s.84 - 87.

KUPREL BARBARA, Biblioteka publiczna dla dzieci w Mońkach a multimedialne bazy danych, Biuletyn EBIB", [online], 2001 nr 5, [dostęp: 2009.03.20], Dostęp w Internecie: (http://ebib.oss.wroc.pl/2001/23/kuprel.html).

KUPREL BARBARA, Encyklopedia dla dzieci: postać drukowana a multimedialna, Bibliotekarz Podlaski, 2001, nr 1, s. 96 - 106.

KUPREL BARBARA, Multimedia w bibliotece, Głos Bibliotek Publicznych Województwa Białostockiego, 1998, nr 2, s. 16 - 17.

KUPREL BARBARA, Regulamin konkursu czytlniczego pt. "Ballady Adama Mickiewicza", Głos Bibliotek Publicznych Województwa Białostockiego, 1998, nr 1, s. 31 - 33.

KUPREL BARBARA, Koło Sprawnych Rąk, Głos Bibliotek Publicznych Województwa Białostockiego, 1998, nr 1, s. 22 - 25.

KUPREL BARBARA, Spotkania w bibliotece, Głos Bibliotek Publicznych Województwa Białostockiego, 1997, nr 2, s. 31 - 33.

FILIPKOWSKA WIESŁAWA, KUPREL BARBARA, "Ocalić od zapomnienia język naszych dziadków i pradziadków" (Konkurs czytelniczy dla dzieci), Głos Bibliotek Publicznych Województwa Białostockiego, 1997, nr 2, s. 34 - 36.

Strona główna