19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Publikacje o nas:


Jak zostaje się Bibliotekarzem Roku? Wywiad z BARBARĄ KUPREL - Bibliotekarzem Roku 2010. (Rozmawiała Jadwiga Chruścińska). "Boradnik Bibliotekarza" 2011 nr 9 s. 27-29.

Rozmowa z Bibliotekarzem Roku 2010, Barbarą Kuprel, kierownikiem Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach. (Roz. Marzena Przybysz). "Bibliotekarz" 2011 nr 9 s. 2-4.

(bisu): Czterolatki w bibliotece. "Gazeta Współczesna" 2011 nr 154 s.5.

BISZ URSZULA: Bibliotekarz Roku jest z Moniek . "Gazeta Współczesna" 2011. [Więcej]

SUBBOTKO URSZULA: Nowe losy dobrze znanych bohaterów . "Gazeta Współczesna" 2009. [Więcej]

SUBBOTKO URSZULA: Animatorka kultury, która nie boi się wyzwań . "Gazeta Współczesna" 2009. [Więcej]

JAWORSKA MARTA: Wierszowane legendy naszych okolic . "Gazeta Łapska" 2007. [Więcej]

(zmo): Babcine bajanie . "Gazeta Współczesna" 2008. [Więcej]

RADZAJEWSKI KAZIMIERZ: Kończ waść. "Gazeta Współczesna" 2006. [Więcej]

GRYGO BEATA: Książka o nas, czyli jak promować swoje miasto. . "Bibliotekarz Podlaski" 2005-2006. [Więcej]

KULIKOWSKA BEATA: Lekcja przyrody w dziecięcej bibliotece publicznej . "Bibliotekarz Podlaski" 2004. [Więcej]


Strona główna