19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z Robertem Karwatem


W dniu 10 czerwca 2009 roku gościem Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach był Robert Karwat - autor wierszy, opowiadań, baśni i bajek dla dzieci, których głównym przesłaniem jest wiara w pozytywne wartości oraz przekonanie, że skutecznym lekarstwem na nasze problemy jest miłość, przyjaźń oraz dobro, które sprawia cuda.

Podczas spotkania, którego uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach, pisarz opowiadał o swojej książce pod tytułem "Pióra motyla", czytał jej fragmenty.

Prowadził rozmowę z dziećmi na temat dobra i miłości. Zaprosił je również do wspólnego śpiewania i recytacji ulubionych wierszy.


Spotkanie przebiegało w atmosferze, radości, zaciekawienia i dziecięcej aktywności. Na zakończenie były kwiaty, podziękowania wraz z podkową wręczoną Autorowi na szczęście oraz autografy, po które dzieci ustawiły się w długiej kolejce.

Barbara Kuprel
Strona główna