19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spektakl: "Koziołek nie Matołek"


21 września 2011 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił dzieci uczęszczające na zajęcia "Przedszkolaki w bibliotece" (wraz z rodzicami) oraz 6 grup dzieci z Przedszkola w Mońkach na barwne, interaktywne przedstawienie teatralne "Koziołek nie Matołek" w wykonaniu ART-RE Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii w Krakowie.

Dzieci poznały zabawne przygody znanego i lubianego bohatera książek i filmów, który w tym przedstawieniu nie był matołkiem. Komiczne sytuacje oraz dialogi wywoływały salwy dziecięcego śmiechu. Piosenki w wykonaniu aktorów i wspólna zabawa dostarczyły dzieciom wiele radości. Mali widzowie byli zauroczeni kolorową scenografią oraz świetną, pełną ekspresji grą aktorów, których nagrodzili gromkimi brawami.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam Sali Widowiskowej.Barbara Kuprel
Strona główna