19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spektakl: "Kozucha Kłamczucha"


26 września 2014 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił uczniów klas pierwszych z obu monieckich szkół podstawowych na interaktywne przedstawienie pod tytułem "Kozucha Kłamczucha" w wykonaniu aktorów "Art-Re" Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii z Krakowa.

Spektakl oparty na motywach utworu Janiny Porazińskiej, należącego do Klasyki literatury dziecięcej, został zrealizowany w formie zabawnej opowieści o niesfornej Kózce. To wesołe przedstawienie, nakierowane na kształtowanie w dzieciach prawdomówności i umiejętności wybaczania oraz uczące je zasad prawdziwej przyjaźni, dostarczyło małym widzom wiele radości dając im m.in. szansę na wspólny (z aktorami) taniec do muzyki góralskiej. Dzieci były zachwycone piękną scenografią oraz strojami aktorów akcentującymi piękno Podhala.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam Sali Widowiskowej.Barbara Kuprel
Strona główna