19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spektakl "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków"


21 kwietnia 2017 na zaproszenie Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach do naszego miasteczka przybyli aktorzy STUDIA TEATRALNEGO KRAK-ART z Krakowa, którzy zaprezentowali monieckim dzieciom w wieku przedszkolnym przedstawienie pod tytułem "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków". Oprócz fabuły baśni poznały kilka zasad, których warto przestrzegać, np.: "Dziewczynki mają pierwszeństwo", "Nie należy wpuszczać obcych do domu", "Przyjaciele sobie pomagają", "Nie przyjmujemy prezentów od obcych". Niektórzy widzowie brali też czynny udział w przedstawieniu.

Spektakl bardzo podobał się publiczności składającej się z dzieci uczęszczających do Przedszkola w Mońkach, z dzieci nie objętych zorganizowaną edukacją przedszkolną oraz z ich rodziców. Na zakończenie były podziękowania i brawa na stojąco.

Organizatorzy serdecznie przepraszają za to, że (z przyczyn od nich niezależnych) nastąpiła zmiana i dzieci obejrzały baśń pod tytułem "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" zamiast planowanej wcześniej inscenizacji pod tytułem "Królowa Śniegu".

Było to pierwsze z pięciu przedstawień, które zostaną zorganizowane w roku 2017 jako zadanie publiczne pod nazwą "Baśniowy teatr dla dzieci" w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Moniek otwartego konkursu ofert w Gminie Mońki w 2017 roku.


Barbara Kuprel