19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spektakl "Latający kufer"


11 maja 2017 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosili do Monieckiego Ośrodka Kultury 6 grup dzieci z Przedszkola w Mońkach oraz dzieci w wieku przedszkolnym nieobjęte zorganizowaną edukacją przedszkolną na interaktywny spektakl "Latający kufer" - w wykonaniu aktorów STUDIA TEATRALNEGO KRAK-ART z Krakowa. Dzieci świetnie się bawiły poznając fabułę baśni. Poza tym przekonały się, że "kłamstwo ma krótkie nogi". Spektakl bardzo podobał się publiczności. Na zakończenie były podziękowania i brawa na stojąco.

Było to drugie z pięciu przedstawień, które zostaną zorganizowane w roku 2017 jako zadanie publiczne pod nazwą "Baśniowy teatr dla dzieci" w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Moniek otwartego konkursu ofert w Gminie Mońki w 2017 roku.


Barbara Kuprel