19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spektakl: "Lech, Czech i Rus"


1 października 2013 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił swoich najmłodszych czytelników (rzeczywistych i potencjalnych) na interaktywny spektakl teatralny pod tytułem "Lech, Czech i Rus", oparty na znanej legendzie opowiadającej o powstaniu państwa polskiego, w wykonaniu aktorów ART-RE Studio Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii w Krakowie. W czasie przedstawienia trzej książęta (po wspólnym polowaniu) rozdzielili się. Każdy z nich wyruszył w inną stronę w poszukiwaniu najlepszego miejsca na założenie państwa: Czech udał się na południe, Rus na wschód. Natomiast Lech, za namową Żubra - ducha puszczy, został na wskazanej przez niego ziemi, na której założył państwo polskie i budował jego stolicę - gród Gniezno.

Spektakl dostarczył dzieciom wiele radości. Uczył je też patriotyzmu, uwrażliwiał na symbole polskości takie jak: flaga narodowa, godło i hymn państwowy. Był też okazją do obcowania ze sztuką teatralną zaprezentowaną przez profesjonalistów.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej.
Barbara Kuprel
Strona główna