19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spektakl: "Muzykanci z Bremy"


9 lutego 2010 roku uczestnicy zajęć "Przedszkolaki w bibliotece" oraz trzy grupy dzieci z Przedszkola w Mońkach obejrzały interaktywny spektakl pod tytułem: "Muzykanci z Bremy" w wykonaniu aktorów "Art-Re" Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii z Krakowa.

Podczas przedstawienia, opartego na motywach znanej baśni braci Grimm, aktorzy zapraszali publiczność do wspólnej zabawy i do aktywnego tworzenia baśniowej rzeczywistości.

Spektakl dostarczył dzieciom wiele radości, pobudził ich wyobraźnię i wrażliwość, uczył miłości do zwierząt i zachęcał do opieki nad nimi, zachwycił profesjonalną grą aktorską, pięknymi strojami, muzyką i scenografią.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam Sali Widowiskowej.Barbara Kuprel
Strona główna