19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spektakl: "Nowe przygody doktora Dolittle"


1 października 2018 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosili dzieci z Przedszkola w Mońkach oraz dzieci w wieku przedszkolnym (nieobjęte zorganizowaną edukacją przedszkolną) do Monieckiego Ośrodka Kultury na interaktywny spektakl "Nowe przygody doktora Dolittle” - w wykonaniu aktorów STUDIA TEATRALNEGO KRAK-ART z Krakowa, który został zaprezentowany dwukrotnie (o godzinie 10:30 oraz o godzinie 12:30) różnym grupom przedszkolaków.

Przedsięwzięcie teatralne zostało zrealizowane jako zadanie publiczne pod nazwą "Baśniowy teatr dla dzieci" w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Moniek otwartego konkursu ofert w Gminie Mońki w 2018 roku.
Barbara Kuprel
Strona główna