19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spektakl: "Przygody smoka Emila"


20 marca 2013 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił 5 grup przedszkolnych na przedstawienie teatralne pod tytułem: "Przygody smoka Emila" - w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki "Maska" z Krakowa. Spektakl, którego tematem była niezwykła historia smoka uczącego się rozróżniać otaczające go dobro i zło, zwracał uwagę na znaczenie zachowań asertywnych, ukazywał w jaki sposób należy zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, wdrażał do przestrzegania podstawowych zasad ruchu drogowego, rozwijał też dziecięcą wyobraźnię. Poza tym świetna gra aktorska oraz humorystyczne dialogi dostarczyły dzieciom wiele radości.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej.
Barbara Kuprel
Strona główna