19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spektakl: "Skrzat Titelitury"


14 czerwca 2011 roku Biblioteka Publiczna w Monkach zaprosiła swoich najmłodszych czytelników na barwne przedstawienie oparte na znanej baśni Braci Grimm pod tytułem: "Skrzat Titelitury", w wykonaniu ART-RE Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii w Krakowie. Opowieść o córce młynarza, która przez swojego ojca (wielkiego chwalipiętę) została poddana ciężkiej próbie zachwyciła publiczność. Dzieci były zauroczone pięknymi strojami, scenografią, muzyką oraz grą aktorską. Przedstawienie dało dzieciom możliwość wspólnej, spontanicznej zabawy. Prowokowało je do myślenia. Rozwijało ich wyobraźnię. Zachęcało je do analizy skutków zachowań bohaterów. Zwróciło ich uwagę na to, że zarozumialstwo, przechwalanie się i mówienie nieprawdy, może mieć złe konsekwencje.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej.Barbara Kuprel
Strona główna