19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spektakl: "Wilk i zając"


W dniu 1 kwietnia 2011 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił najmłodszych czytelników (grupy zerowe z Przedszkola w Mońkach, klasy pierwsze ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach oraz uczestników zajęć "PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE wraz z rodzicami) na spektakl pod tytułem "Wilk i zając". Pełne komicznych sytuacji i słownego humoru przedstawienie zostało przygotowane przez aktorów Studia Małych Form Teatralnych Scenografii i Reżyserii ART - RE z Krakowa. Zwróciło ono uwagę widzów na odpowiednie zachowanie w różnych sytuacjach życiowych oraz na relacje między ludźmi. Dzieci przekonały się, że lepiej jest mieć przyjaciół, niż wrogów, że nie warto pielęgnować w sobie gniewu do innych, że należy umieć i chcieć wybaczać. Młodzi widzowie byli zachwyceni i zauroczeni piękną kolorową scenografią oraz świetną, pełną ekspresji grą aktorów, którzy bawili i rozśmieszali dzieci do łez.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej.Barbara Kuprel
Strona główna