19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spektakl: "Zaczarowany młynek"


26 października 2017 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosili do Monieckiego Ośrodka Kultury 5 grup dzieci z Przedszkola w Mońkach oraz dzieci w wieku przedszkolnym (nieobjęte zorganizowaną edukacją przedszkolną) na interaktywny spektakl "Zaczarowany młynek" - w wykonaniu aktorów STUDIA TEATRALNEGO KRAK-ART z Krakowa.

Było to czwarte przedstawienie zorganizowane w roku 2017 jako zadanie publiczne pod nazwą "Baśniowy teatr dla dzieci" w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Moniek otwartego konkursu ofert w Gminie Mońki w 2017 roku.

Na kolejne przedstawienie zapraszamy 29 listopada 2017 roku. Tym razem dzieci poznają "Złotą rybkę".


Barbara Kuprel
Strona główna