19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkania autorskie z Adamem Rudawskim

24 lutego 2017 roku gościem Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach był Adam Rudawski - historyk z wykształcenia i zamiłowania, mieszkaniec Tykocina (jednego z najstarszych miast Podlasia), przewodnik po Tykocinie i Podlasiu, autor książek . Napisał m. In.: "Spacerkiem po Tykocinie", "Twierdza Tykocin", "przewodnik Tykocin Województwo Podlaskie" oraz komiks "Zdobycie Tykocina 1657".

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VI "B" oraz VI "C" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach, którzy na początku spotkania poznali etapy tworzenia komiksu. Następnie nasz gość zapoznał uczniów z historią tykocińskiego zamku. Swoją barwą wypowiedź ilustrował prezentacją komputerową demonstrującą m.in. strony komiksu jego autorstwa oraz dawne plany zamku w Tykocinie. Następnie prezentował stroje i przedmioty historyczne. Spotkanie autorskie, które zamieniło się w żywą lekcję historii upłynęło w atmosferze dużego zaciekawienia jego adresatów.

Na zakończenie były podziękowania oraz podpisywanie komiksu przez autora.
Barbara Kuprel