19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie - "Historia zabawek"


13 maja 2019 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił uczniów klas II „a” oraz III „a” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach na spotkanie pod nazwą „Historia zabawek”. O dziejach zabawek opowiadała dzieciom Pani Agnieszka Suchowierska – białostocka autorka książek adresowanych do dzieci.

Jej książka pod tytułem "Mat i świat" zdobyła główną nagrodę IBBY 2015 za najlepszą książkę dla dzieci. Książka ta była również nominowana do 23. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego i zdobyła wyróżnienie. W 2017 roku ukazały się jej dwie kolejne książki pod tytułem: "Ada Judytka i zaginiony tałes” oraz „Milenka”.

Podczas spotkania Agnieszka Suchowierska opowiadała o swojej twórczości oraz o dziejach zabawek w Europie posiłkując się prezentacją komputerową pod tytułem „Historia zabawek”. Na zakończenie pobytu w bibliotece Autorka czytała fragmenty książeczki własnego autorstwa pod tytułem „Milenka” oraz wpisywała dedykację do książek nabytych przez dzieci.

Barbara Kuprel
Strona główna