19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z Anną Mydlińską

26 lutego 2020 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się spotkanie autorskie z Panią Anną Mydlińską - licencjonowanym przewodnikiem po Biebrzańskim Parku Narodowym, fascynatką przyrody i dziedzictwa kulturowego Bagien Biebrzańskich, autorką przewodnika pt. "Biebrza" i informatora pt. "Mazury" oraz książek: "Ssaki polskie", "Ptasi alfabet" i „Paradoks wilka szarego”. W spotkaniu pod nazwą „Paradoks wilka szarego” uczestniczyli uczniowie klas Ib i IIc ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach.

Pani Anna Mydlińska, posiłkując się prezentacją komputerową, bardzo interesująco opowiadała o życiu, budowie i zwyczajach wilków. Wyznała, że chociaż dużo czasu spędza w terenie, to bardzo rzadko zdarza się jej spotkać wilka. Na co dzień widuje ślady ich bytowania w postaci ich odchodów i tropów. Jej wypowiedzi uzupełniał jej mąż Andrzej Mydliński – przewodnik po Biebrzańskim Parku Narodowym, który również był obecny na spotkaniu.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze dziecięcego zaciekawienia. Uczniowie zadawali Autorce wiele pytań związanych z życiem wilków. Później ustawili się w kolejce po jej autograf. Na zakończenie spotkania Państwo Mydlińscy zaprosili wszystkie dzieci do wilczego ekomuzeum o nazwie „Wilcze Wrota”.

Barbara Kuprel

Strona główna