19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie z pisarką Katarzyną Janowicz-Timofiejew


W dniu 21 stycznia 2015 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach gościła pisarka Katarzyna Janowicz-Timofiejew, autorka takich książek jak:

Podczas spotkania dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały historyjek czytanych przez pisarkę. Chętnie z nią rozmawiały. Zadawały wiele pytań związanych z jej życiem oraz z jej książkami wydawanymi przez wydawnictwo Niebieska Mrówka, które oferuje książki z zakresu terapii logopedycznej oraz publikacje literackie opisujące różne przygody małych bohaterów, towarzyszących im zwierząt, zawsze w otoczeniu zmieniającej się nieustająco przyrody. Na stronie wydawnictwa zamieszczone są opisy książeczek oraz ich fragmenty z ilustracjami. Adres strony: www.niebieska-mrowka.pl

Na zakończenie spotkania chętne dzieci kupiły książeczki napisane przez panią Katarzyną Janowicz-Timofiejew i ustawiły się w kolejce po jej autograf.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze dziecięcego zaciekawienia. Niewątpliwie pobudziło wyobraźnię uczniów i dostarczyło im wiele radości. Mamy nadzieję, że wkrótce pani Katarzyna zechce ponownie odwiedzić naszą bibliotekę.

W spotkaniu uczestniczyła klasa III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach.

Barbara Kuprel