19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkania z pisarką Katarzyną Janowicz-Timofiejew


W dniu 11 marca 2015 roku ponownie gościła w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach białostocka pisarka Katarzyna Janowicz-Timofiejew, autorka książek dla dzieci wydanych przez wydawnictwo Niebieska Mrówka. Jej twórczość pozwala dzieciom obcować z wartościami: estetycznymi, moralnymi i poznawczymi Na stronie internetowej wydawnictwa (www.niebieska-mrowka.pl) zamieszczone są opisy wspomnianych książeczek oraz ich fragmenty z ilustracjami.

W tym dniu Oddział zorganizował dwa spotkania autorskie. W pierwszym z nich uczestniczyły przedszkolaki z monieckich zerówek. W ze względu na dużą liczbę uczestników odbyło się ono w sali kameralnej Monieckiego Ośrodka Kultury. Natomiast adresatami drugiego spotkania byli uczniowie klas I "a" i II "c" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach. Spotkanie to zostało zorganizowane w czytelni Oddziału.

Obydwa spotkania przebiegały w atmosferze dziecięcego zaciekawienia. Młodzi czytelnicy z uwagą słuchali tekstów czytanych przez Autorkę. Chętnie też włączali się do ożywionej rozmowy z panią Katarzyną - emanującą ciepłem i życzliwością, obdarzoną poczuciem humoru i wyobraźnią, potrafiącą szybko nawiązać bezpośredni kontakt z dziećmi. Duża aktywność uczestników świadczy o tym, że spotkania autorskie pobudziły ich wyobraźnię i dostarczyły im wiele radości. Na zakończenie spotkań wiele chętnych dzieci kupiło książeczki napisane przez panią Katarzyną Janowicz-Timofiejew i ustawiło się w długiej kolejce po jej autograf.

Barbara Kuprel