19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie przedszkolaków z Autorką książek
- Katarzyną Janowicz Timofiejew

1 grudnia 2017 w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyły się dwa spotkania autorskie z białostocką pisarką Katarzyną Janowicz-Timofiejew. Jego adresatami były dzieci z grupy „Pięciolatki A” oraz z grupy „Sześciolatki A”. Spotkanie miało charakter warsztatowy z elementami czytania globalnego oraz z ćwiczeniami artykulacyjnymi z głoską "sz" w oparciu o książkę Anety Sarosiek Mamo, tato, mówię „Sz”. Na zakończenie spotkania dzieci poznały najnowszą książkę Pani Katarzyny Janowicz-Timofiejew pod tytułem Myszka Modnisia. Potem były kwiaty, podziękowania, wspólne pamiątkowe zdjęcia oraz podpisywanie książek przez Autorkę.

Spotkania przebiegały w atmosferze zabawy i dziecięcego zaciekawienia. Było to szczególne wydarzenie w życiu dzieci, ponieważ po raz pierwszy spotkały się one z osobą piszącą książki.

Informacje na temat twórczości Katarzyny Janowicz-Timofiejew prezentuje strona internetowa wydawnictwa Niebieska Mrówka.


Barbara Kuprel

Strona główna