19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkania autorskie z
- Katarzyną Janowicz-Timofiejew

W dniu 31 marca 2016 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Mońkach odbyły się dwa spotkania autorskie z białostocką autorką książek dla dzieci Katarzyną Janowicz-Timofiejew. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II a oraz III a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach. Drugie spotkanie adresowane było do klas II b oraz II c z tej samej szkoły.

Podczas spotkań dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w rozmowie z Autorką. Chętnie odpowiadały na jej pytania dotyczące m.in. ulubionych baśni oraz znaczenia czytania książek. Kierowały też wiele własnych pytań do naszego gościa. Kolejnym punktem programu było głośne czytanie książek przez Autorkę. Na zakończenie dzieci ustawiły się w kolejce po książki autorstwa Katarzyny Janowicz-Timofiejew oraz po jej autograf.

Informacje na temat twórczości Katarzyny Janowicz-Timofiejew prezentuje strona internetowa wydawnictwa Niebieska Mrówka

Barbara Kuprel