19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkania autorskie z
- Katarzyną Janowicz-Timofiejew

6 kwietnia 2016 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Mońkach ponownie gościła białostocka pisarka autorka książek dla dzieci Katarzyną Janowicz-Timofiejew. Tym razem spotkała się z uczniami klas I C oraz III B ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach, z którymi błyskawicznie nawiązała ciepły kontakt. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w rozmowie z Autorką o znaczeniu czytania w życiu człowieka, o różnicach pomiędzy ludźmi o tym, jak postępują w różnych sytuacjach ludzie dobrze wychowani. Poza tym zadawały jej wiele pytań dotyczących pisania książek. Spotkanie zakończyło się podziękowaniami oraz podpisywaniem książeczek przez Autorkę.

Informacje na temat twórczości Katarzyny Janowicz-Timofiejew prezentuje strona internetowa wydawnictwa Niebieska MrówkaBarbara Kuprel