19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie przedszkolaków z Autorką książek

12 kwietnia 2016 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się kolejne spotkanie autorskie z białostocką autorką książek dla dzieci Katarzyną Janowicz-Timofiejew. Jego adresatami była grupa zero A z Przedszkola w Mońkach oraz uczestnicy cyklicznych zajęć "Przedszkolaki w bibliotece" - organizowanych przez Oddział. Na spotkaniu obecni byli również rodzice przedszkolaków.

Głównym bohaterem spotkania był kotek. Dzieci poznały historię kotka zagubionego w autobusie. Uczestniczyły w zabawie "Mały kotek sobie śpi". Wcielając się w rolę kotka i myszek odgrywały scenki tematycznie związane z kotkiem. Bardzo chętnie włączały się do rozmowy z pisarką. Zadawały jej wiele pytań. Chciały wiedzieć o czym pisze książki.

Informacje na temat twórczości Katarzyny Janowicz-Timofiejew prezentuje strona internetowa wydawnictwa Niebieska Mrówka

Barbara Kuprel