19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkania z pisarką uczniów klas I-III ze SP 1 w Mońkach

15 kwietnia 2016 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się kolejne spotkanie uczniów klas I "a" i I "b" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach z białostocką autorką książek dla dzieci Katarzyną Janowicz-Timofiejew. W spotkaniach z tą autorką, w bieżącym roku uczestniczyły wszystkie klas I-III z SP 1 w Mońkach.

Serdecznie dziękuję paniom wychowawczyniom za perfekcyjne przygotowanie dzieci do udziału w spotkaniach. Wszystkie klasy były bardzo aktywne. Dzieci chętnie włączały się do dyskusji z autorką, zadawały jej wiele pytań i bardzo mądrze odpowiadały na pytania zadawane im przez naszego gościa.

Pozostaje mieć nadzieję, że dzięki osobistemu poznaniu autorki, emanującej ciepłem i życzliwością, dzieci zbliżyły się do świata poezji i chętniej będą sięgały po książki.

Bardzo dziękuję również pani Beacie Stoczko - bibliotekarce w Zespole Szkół w Mońkach - za koordynację całego przedsięwzięcia na terenie szkoły.

Informacje na temat twórczości Katarzyny Janowicz-Timofiejew prezentuje strona internetowa wydawnictwa Niebieska MrówkaBarbara Kuprel