19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Dobkowską

5 kwietnia 2018 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Dobkowską białostocką poetką. Teksty jej autorstwa prezentowane były m.in. w: „Okolicy Poetów”, „Studium”, „Kartkach”, „Akancie”, „Kulturze”, „Poezji Dzisiaj”, „Kinie”, „Bibliotekarzu Podlaskim”, „Kontaktach”, „Najprościej”, „Cegle”, almanachu „Epea”, w antologii wydanej w językach esperanto - Podlahia Antologio Esperanto (Antologia Podlaska) oraz w antologii wydanej w języku litewskim, a także na antenie Radia „Akadera” oraz kilkakrotnie w Polskim Radiu Białystok. Jej twórczość była wielokrotnie nagradzana - m.in. w: III Konkursie o Nagrodę Skrzydła Ikara, Katowice – Ostrawa 2000; I Ogólnopolskim Konkursie im. Anny Świrszczyńskiej, „Studium”, Kraków 1999; Konkursie na arkusze poetyckie, „Kartki”, Białystok 2002; zdobyła Grand Prix w XI Ogólnopolskim Konkursie o Laur Klemensa Janickiego, Poznań 2003 oraz wyróżnienia – np. w IX Ogólnopolskim Konkursie o Laur Klemensa Janickiego, Poznań 2001. Autorce zdarza się uprawiać prozę satyryczną. Jej debiut książkowy to tomik „Zatopione w słowach”, który ukazał się w 1999 r. Następny tomik jej autorstwa „Azymut”, wydany w 2006 r., otrzymał Nagrodę Literacką im. W.Kazaneckiego. W 2015 r. został wydany kolejny jej tomik pod tytułem „Przełęcze”, będący kolażem wierszy i zdjęć wykonanych przez autorkę. Jej aktualne hobby, to haiku.

Na początku spotkania uczniowie klasy VI b i VII b ze Szkoły Podstawowej na 2 w Mońkach wysłuchali mojej rozmowy z poetką przeplatanej wierszami czytanymi przez autorkę. Następnie uczniowie otrzymali zakładki do książek z utworami Małgorzaty Dobkowskiej oraz kartki prezentujące jej fotografie oraz wiersze jej autorstwa. Na zakończenie spotkania, które przebiegało w atmosferze zaciekawienia i refleksji wszyscy uczniowie ustawili się w kolejce po autograf, który poetka umieszczała na podarowanych uczniom kartkach.
Barbara Kuprel

Strona główna