19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie poetyckie z Małgorzatą Dobkowską

27 lutego 2018 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbył się „Wieczór poetycki Małgorzaty Dobkowskiej”.

Gość spotkania, Małgorzata Dobkowska, to bibliotekarz, czasem poetka, białostoczanka. Ukończyła WSP (dziś UWM) w Olsztynie. Teksty jej autorstwa prezentowane były m.in. w: „Okolicy Poetów”, „Studium”, „Kartkach”, „Akancie”, „Kulturze”, „Poezji Dzisiaj”, „Kinie”, „Bibliotekarzu Podlaskim”, „Konatktach”, „Najprościej”, „Cegle”, almanachu „Epea”, w antologii wydanej w językach esperanto - Podlahia Antologio Esperanto (Antologia Podlaska) oraz w antologii wydanej w języku litewskim, a także na antenie Radia „Akadera” oraz kilkakrotnie w Polskim Radiu Białystok.

Została nagrodzona m.in. w: III Konkursie o Nagrodę Skrzydła Ikara, Katowice – Ostrawa 2000; I Ogólnopolskim Konkursie im. Anny Świrszczyńskiej, „Studium”, Kraków 1999; Konkursie na arkusze poetyckie, „Kartki”, Białystok 2002; zdobyła Grand Prix w XI Ogólnopolskim Konkursie o Laur Klemensa Janickiego, Poznań 2003 oraz wyróżnienia – np. w IX Ogólnopolskim Konkursie o Laur Klemensa Janickiego, Poznań 2001.

Autorce zdarza się uprawiać prozę satyryczną. Jej debiut książkowy to tomik „Zatopione w słowach”, który ukazał się w 1999 r. Następny tomik jej autorstwa „Azymut”, wydany w 2006 r., otrzymał Nagrodę Literacką im. W.Kazaneckiego. W 2015 r. został wydany kolejny jej tomik pod tytułem „Przełęcze”, będący kolażem wierszy i zdjęć wykonanych przez autorkę. Jej aktualne hobby, to haiku/wariacje, drobna forma.

W czasie spotkania czytelniczki wysłuchały mojej rozmowy z poetką. Poza tym prezentowane były wiersze jej autorstwa oraz fotografie przez nią wykonane. Na zakończenie kameralnego spotkania, które przebiegało w atmosferze zadumy i refleksji, autorka podpisywała swoje książki. Wręczała też uczestniczkom spotkania zakładki do książek z własnymi utworami oraz kartki prezentujące jej fotografie i wiersze. Poza tym były podziękowania. Pani Dorota Zastocka w podziękowaniu za miłe spotkanie wręczyła poetce jamnika - własnoręcznie uszytą zakładkę do książki.

Barbara Kuprel

Strona główna