19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Dobkowską


14 maja 2019 roku gościem Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach była białostocka poetka Małgorzata Dobkowska, która spotkała się z uczniami klas VIII „a” i VIII „b” ze Szkoły Podstawowej w Mońkach. Pani Małgosia jest autorką tomików poetyckich: „Zatopione w słowach”, „Azymut”, „Przełęcze” oraz „Dzikie ogrody”. Teksty jej autorstwa prezentowane były m.in. w: „Okolicy Poetów”, „Studium”, „Kartkach”, „Akancie”, „Kulturze”, „Poezji Dzisiaj”, „Kinie”, „Bibliotekarzu Podlaskim”, „Kontaktach”, „Najprościej”, „Cegle”, almanachu „Epea”, w antologii wydanej w językach esperanto - Podlahia Antologio Esperanto (Antologia Podlaska) oraz w antologii wydanej w języku litewskim, a także na antenie Radia „Akadera” oraz kilkakrotnie w Polskim Radiu Białystok. Jej twórczość była wielokrotnie nagradzana w licznych konkursach.

Podczas spotkania poetka opowiadała o sobie oraz o swojej twórczości. Czytała swoje wiersze. Na zakończenie wszystkim uczniom podarowała literackie pocztówki własnego autorstwa.

Barbara Kuprel
Strona główna