19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z Zofią Olek-Redlarską


20 grudnia 2018 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił uczniów klasy VII a ze Szkoły Podstawowej w Mońkach na spotkanie autorskie z białostocką poetką Zofią Olek-Redlarską, która jest doktorem pedagogiki, autorką wielu wierszy adresowanych do dzieci oraz do dorosłych. Jej wiersze możemy przeczytać w czasopismach, m.in.: „Życie Szkoły” , „Świerszczyk”, „Czas Miłosierdzia”, w antologiach poetyckich oraz w tomikach poetyckich jej autorstwa, takich jak: „Portrety imion dziecięcych”, „Dlaczego mam tyle pytań do świata” , „I tak już zostanie”, „Zielone piórko”, „Zadziwienia”, „Chmurki i humorki”. Wiersze Zofii Olek-Redlarskiej często wpisane są w piękno otaczającego nas ojczystego krajobrazu. Bywają dowcipne i dynamiczne. Jest w nich dużo łagodności, ciepła i miłości. Niektóre z nich prowokują do zadumy i refleksji. Autorka bowiem bardzo często porusza w nich istotne problemy człowieczego losu. Atutem jej wierszy jest też ich artyzm i piękny język.

Podczas spotkania z siódmoklasistami Autorka promowała swój najnowszy tomik poetycki pod tytułem „Niech tak zostanie”, o którym ks. Jan Twardowski napisał m.in. „Poezja Zofii Olek-Redlarskiej w subtelnej i artystycznie bogatej formie porusza istotne problemy człowieczego losu, które ten los stanowią: wiarę, prawdę, piękno, wierność i afirmację uczuć. Ta ciekawa poezja dzisiaj, w czasach mediów i zaniku trwałości wszelkich ludzkich więzi, zasługuje na uwagę, lekturę i zapamiętanie”. Nawiązywała też do twórczości ks. Jana Twardowskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Na zakończenie spotkania podpisywała swoje książki.


Barbara Kuprel
Strona główna