19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z Joanną Tołoczko


14 stycznia 2019 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił siódmoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach na spotkanie autorskie z Joanną Tołoczko - podlaską poetką, nauczycielką języka polskiego w SP, PG i LO w Zespole Szkół nr 15 przy UDSK w Białymstoku, która pisze od piętnastego roku życia. Początkowo były to bajki, opowiadania i wiersze rymowane. Później powstały wiersze białe oraz mini powieść. Lubi m.in.: literaturę, teatr, film, muzykę, śpiew, taniec, podróże, dobrą kuchnię oraz długie rozmowy z inteligentnymi ludźmi. Ceni m.in.: dobroć, życzliwość, wrażliwość, uczciwość, empatię i kreatywność. Kocha ludzi i pragnie im pomagać, również swoją poezją, którą traktuje jak terapię i katharsis. Jest autorką tomiku poetyckiego "Tęskniki", który jest spełnieniem jej marzeń i zawiera wiersze o różnorodnej tematyce: o matce, Bogu, o miłości, o przyjaźni, o zdrowiu, o wartościach niezmiennych i ponadczasowych.

Spotkanie przebiegało w atmosferze zaciekawienia i wzruszenia. Uczniowie z wielką uwagą i zadumą słuchali wierszy czytanych przez autorkę – emanującą ciepłem i życzliwością. Na zakończenie spotkania, wszystkim jego uczestnikom, poetka wręczyła kartkę z własnyi wierszami i z autografem.
Barbara Kuprel
Strona główna