19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką

12 kwietnia 2018 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił uczniów klas III ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach na spotkanie z Wiolettą Piasecką - autorką ponad 40 baśni i bajek dla dzieci, czterech sztuk teatralnych i wielu słuchowisk radiowych, która przyjechała do nas z Elbląga.

Wioletta Piasecka zadebiutowała w 1999 roku zbiorem pt. „Zaczarowana kraina bajek”. W 2001r. po raz pierwszy ukazała się w Krakowie biografia H.CH. Andersena pt. „W poszukiwaniu szczęścia. Baśniowa biografia Andersena”. W 2004 r. za swoją twórczość otrzymała wpis honorowy w Złotej Księdze Ludzi Wielkiego Umysłu Talentu i Serca Fundacji Zdążyć z Pomocą w Warszawie. Baśnie Wioletty Piaseckiej wielokrotnie wykorzystywano jako baśnie terapeutyczne w kilku ośrodkach szkolno-wychowawczych. Poza tym jej książki wielokrotnie wygrywały szkolne i biblioteczne plebiscyty czytelnicze. A antenach: Radia Lublin S.A., Radia Jard Białystok, Polskiego Radia Białystok, Radia Opole emitowane były słuchowiska przygotowane na podstawie baśni jej autorstwa.

Podczas spotkania w Mońkach Autorka zaprosiła dzieci do udziału w zabawach (baśniowy konkurs, zabawa teatralna i zagadki piłkarskie) połączonych z wróżeniem. Poza tym prezentowała swoje najnowsze książki:

Na zakończenie spotkania dzieci zadawały Autorce pytania, na które ona chętnie odpowiadała. Później niektóre dzieci zakupiły książki napisane przez Wiolettę Piasecką i ustawiły się w kolejce po jej dedykację i autograf.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej.Barbara Kuprel

Strona główna