19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z poetką Zofią Olek-Redlarską


18 marca 2016 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił uczniów klas pierwszych "a" i "b" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła II na spotkanie autorskie z białostocką poetką Zofią Olek-Redlarską, która promowała swoją książkę pod tytułem "Portrety imion dziecięcych". Książka prezentuje poetyckie i baśniowe portrety radosnych dzieci, które poetka podpatruje w różnych sytuacjach. Dopełnieniem całości są ilustracje Joanny Szybist. Po raz pierwszy książka została wydana w 1998 roku. Ostatnia edycja tej książki z 2015 roku została wzbogacona o nowe wiersze.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze dziecięcego zaciekawienia. Autorka emanująca życzliwością, obdarzona głosem o wyjątkowo ciepłym zabarwieniu bardzo szybko nawiązała kontakt z dziećmi, które chętnie włączały się do wspólnej rozmowy i z uwagą oraz zainteresowaniem słuchały czytanych przez nią utworów.

Na zakończenie spotkania były kwiaty i podziękowania. Następnie dzieci ustawiły się w kolejce po autograf Autorki.

Spotkanie z Zofią Olek-Redlarską na długo pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci. Paniom Ewie Konopka i Agacie Zub dziękujemy za współpracę w zakresie organizacji tego przedsięwzięcia.

Barbara Kuprel