19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z poetką dr Zofią Olek-Redlarską


15 października 2014 roku gościem Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach była białostocka poetka dr Zofia Olek-Redlarska, autorka tomików poetyckich: "Portrety imion dziecięcych", "Dlaczego mam tyle pytań do świata?", "I tak już zostanie", "Zielone piórko" oraz wierszy publikowanych w czasopismach takich jak: "Świerszczyk", "Życie Szkoły", "Czas Miłosierdzia". Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Mieszka w Białymstoku i ma trzy córki. Więcej informacji na jej temat prezentuje jej strona internetowa www.redlarska.republika.pl

Dr Zofia Olek-Redlarska spotkała się z dwiema grupami uczniów: o godz. 9:00 z klasami II "B" i III "B" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach oraz o godz. 10:30 z klasami III "A" i III "B" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach. Spotkania przebiegały w miłej atmosferze dziecięcego zaciekawienia. Poetka, obdarzona balsamicznym głosem, nawiązała szczególnie bliski i bezpośredni kontakt z dziećmi, potrafiła zachęcić je do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach. Na ich zakończenie bardzo wielu uczniów ustawiło się w kolejce po autograf literatki.

Barbara Kuprel