19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie: "Biebrza wczoraj, dziś i jutro"

19 lutego 2019 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił uczniów klas szóstych i siódmych z monieckich szkół podstawowych na dwa spotkania p.n. „Biebrza wczoraj, dziś i jutro” z Tadeuszem Daniłko licencjonowanym przewodnikiem terenowym na Dolinę Biebrzy, przewodnikiem po Biebrzańskim Parku Narodowym i Podlasiu oraz właścicielem Gospodarstwa Agroturystycznego "Na Uboczu"

Na początku spotkań p. Daniłko przedstawił krótki rys historyczny Biebrzy oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego. Następnie bardzo ciekawie opowiadał o dawnym życiu nad Biebrzą - ze szczególnym naciskiem na życie dzieci i młodzieży. Wspomniał też o ludziach Biebrzy. Swoją wypowiedź ilustrował fotografiami oraz prezentacją dawnych przedmiotów użytkowych.

Spotkanie zakończyło się dyskusją młodzieży z prelegentem.
Barbara Kuprel

Strona główna