19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie z przewodnikiem po Biebrzańskim Parku Narodowym

20 listopada 2019 roku w oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się spotkanie pod nazwą „Jak drzewiej nad Biebrzą bywało”. Gościem spotkania był Tadeusz Daniłko - przewodnik po Biebrzańskim Parku Narodowym, który bardzo ciekawie opowiadał o życiu ludzi nad Biebrzą. Swoją wypowiedź ilustrował zdjęciami przedstawiającymi nadbiebrzańską przyrodę, dawne przedmioty, zajęcia rolników oraz zabawy dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy VI c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach.

Dziękujemy Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego za sfinansowanie tego spotkania.
Barbara Kuprel

Strona główna