19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z Zofią Redlarską

25 listopada 2019 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się spotkanie autorskie z białostocką poetką Zofią Redlarską – autorką wierszy dla dzieci i dorosłych. Jej utwory publikowane były w czasopismach, m.in. takich jak: "Życie Szkoły" , "Świerszczyk", "Czas Miłosierdzia", w antologiach poetyckich oraz w tomikach poetyckich jej autorstwa: "Portrety imion dziecięcych", "Dlaczego mam tyle pytań do świata" , "I tak już zostanie", "Zielone piórko", "Zadziwienia", "Chmurki i humorki".

Na początku spotkania poetka podjęła próbę przekonania dzieci o tym, że empatia jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka. W drugiej części spotkania czytała głośno swoje wiersze - przepełnione łagodnością, ciepłem i miłością, prowokujące do zadumy i refleksji, opublikowane w tomiku "Niech tak zostanie".

Na zakończenie Autorka podpisywała swoje książki.

W spotkaniu uczestniczyła klasa VIa ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach wraz z polonistką panią M.Palecką.

Dziękujemy Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego za sfinansowanie spotkania.


Barbara Kuprel

Strona główna