19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Wieczór muzyczny "Timur Slavov akustycznie"


1 października 2016 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zorganizował wieczór muzyczny. Przed licznie zgromadzoną publicznością, przybyłą m.in. z Moniek, Goniądza, Wrocenia, Krypna, Białegostoku, Dąbrowy Białostockiej, wystąpił muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista Timur Slavov, który jest absolwentem Państwowej Uczelni Kultury w Melitopolu oraz wydziału muzycznego Państwowego Uniwersytetu im. B. Chmelnickiego w Melitopolu. Gra na perkusji, domrze, harmonijce ustnej, banjo, gitarze basowej, klasycznej, elektrycznej i akustycznej. Sam komponuje. Na swoim koncie ma liczne występy zbiorowe na Ukrainie oraz w Polsce. Jako członek różnych zespołów artystycznych uczestniczył w festiwalach: "Czerwona Ruta" w Zaporożu (w latach 2006, 2009, 2010), "Gwiazdopad" w Melitopolu (w 2008 roku), "Podlaska Oktawa Kultur" w Białymstoku (w 2011 roku). Indywidualnie prezentował swoją twórczość przed publicznością w Melitopolu, Przyazowie, Zaporożu, Michałowie, Goniądzu oraz w Mońkach. Obecnie pracuje jako nauczyciel gry na gitarze w Szkole Muzycznej I stopnia w Mońkach.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej.Barbara Kuprel
Strona główna