19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie z Tomaszem Pac
"Wspólne historie Polski i Litwy"


8 czerwca 2016 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się spotkanie pod nazwą "Wspólne historie Polski i Litwy". Jego gościem był Tomasz Pac - pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, przewodnik po województwie podlaskim, który relacjonując swój wyjazd do powiatu Kiejdany na Litwie, nawiązywał do historii Litwy i litewskich miejscowości oraz do dawnych powiązań Litwy z Polską. Swoją, bardzo interesującą, wypowiedź, ilustrował zdjęciami wykonanymi podczas podróży - przedstawiającymi m.in.: kościół luterański oraz Muzeum Regionalne, urządzone w XVIII-wiecznym klasztorze Karmelitów w Kiejdanach, które od XVI do XVIII wieku stanowiły własność Radziwiłłów. Jeden z przedstawicieli tego rodu - Janusz Radziwiłł - zmarł w Tykocinie. Poza tym prezentowane były fotografie przedstawiające jedyne na świecie Muzeum Powstania Styczniowego w Podbrzeziu (Paberž?), w małej miejscowości w rejonie kiejdańskim oraz zabytki - głównie kościoły i pałace - znajdujące się w innych miejscowościach tego rejonu. Niestety, litewskie pałace niszczeją. Tylko nieliczne z nich zostały odrestaurowane.

Na zakończenie spotkania były kwiaty i podziękowania.


Barbara Kuprel