19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl


Spotkanie z hodowcami psów

9 maja 2014 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił 9 dziecięcych grup (grupy przedszkolne oraz uczniowie młodszych klas ze szkół podstawowych w Mońkach) na spotkanie z hodowcami psów z Krynicy (gm. Trzcianne) - Gretą Rogoz i Wojciechem Syguła - posiadających w swoim Szamańskim Kręgu Alaskany Malamuty, Husky Syberyjskie i mało znane w Polsce - Psy Grenlandzkie. Na spotkanie przybyli z czterema czworonogami, które wzbudziły ogromne zainteresowanie dzieci.

Hodowcy bardzo interesująco opowiadali o właściwościach psów, o ich przystosowaniu do funkcjonowania w zimnym klimacie oraz o roli jaką pełną w życiu Eskimosów. Przekazali też dzieciom mnóstwo wiadomości o upodobaniach psów, o sposobie porozumiewania się z nimi oraz o zasadach bezpieczeństwa, które należy zachować obcując z psami. Państwo Greta i Wojciech na spotkanie z dziećmi przywieźli też sanie wykorzystywane do psich zaprzęgów. Opowiedzieli o ich budowie i przeznaczeniu. Wspomnieli również o swoim udziale w międzynarodowych zawodach psich zaprzęgów w Karelii w 2014 roku.
Barbara Kuprel

Strona główna