19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie z Japonią


30 listopada 2010 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach ponownie odwiedzili nauczyciele ze szkoły języka japońskiego "AKARI" w Białymstoku: p. Anna Kuligowska oraz p.  Hiroshi Nemoto (z Japonii). Celem "Spotkania z Japonią" było uwrażliwienie oraz rozbudzenie ciekawości uczniów klasy V "B" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach i zainteresowanie ich kulturą Japonii oraz przekazanie im w atrakcyjnej i niekonwencjonalnej formie rzetelnej wiedzy na temat codziennego życia japońskich dzieci.

Temat zajęć oraz osoby je prowadzące wzbudziły ogromne zainteresowanie dzieci, które z zaciekawieniem słuchały opowieści o życiu szkolnym i domowym młodych Japończyków. Uczniowie zadawali gościom wiele dociekliwych pytań. Nie potrafili ukryć swojego zdziwienia, gdy usłyszeli m.in., że:


Na zakończenie zajęć p. Hiroshi Niemoto wręczył uczniom kartki z ich imionami zapisanymi za pomocą znaków kanji. Były to kolejne zajęcia z zakresu edukacji międzykulturowej, które od kilku lat Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej organizuje w celu popularyzacji wśród młodych czytelników wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata oraz zapoznania z polską tradycją.

Potrzeba edukacji o szeroko pojętej kulturze różnych narodów i społeczności podyktowana jest zmianami społecznymi zachodzącymi we współczesnym świecie. Jednym z pierwszych kroków na drodze edukacji międzykulturowej jest zrozumienie istoty różnic kulturowych oraz uczenie się ich akceptacji, kształtowanie postaw i umiejętności kontaktu z innymi.

Ważne jest, aby dzieci uczyły się:

Barbara Kuprel
Strona główna