19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl


Strażak w bibliotece

4 października 2011 roku dzieci uczęszczające na zajęcia "Przedszkolaki w bibliotece" ponownie uczestniczyły wraz z rodzicami w zajęciach odznaczających się walorami prezentacyjnymi, aktywizującymi ich wyobraźnię i dostarczającymi im wiedzy w sposób obrazowy i przekonywujący.

Tym razem gościem naszej biblioteki był Pan Jacek Osicki - strażak sekcyjny z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach, który na początku wyjaśnił czterolatkom - co to jest pożar. Następnie demonstrował i bardzo interesująco omawiał poszczególne elementy wyposażenia strażaka: buty, kurtkę, rękawice, hełm, maskę ochronną, sygnalizator bezruchu, gwizdek. Dzieci z radością przymierzały przyniesione przez Pana Jacka elementy stroju i z dumą pozowały w nich do zdjęć. Później maluchy dowiedziały się - jak każde dziecko powinno zachować się, gdy zobaczy pożar. Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci otrzymały kolorowankę przedstawiającą misia-strażaka, którą obiecały pomalować w domu.

Spotkanie ze strażakiem było kolejnym przedsięwzięciem uatrakcyjniającym i rozszerzającym edukacyjną ofertę biblioteczną skierowaną do najmłodszych czytelników oraz ich rodziców i zapewne na długo pozostanie w ich pamięci.Barbara Kuprel

Strona główna