19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie ze świadkiem historii - panem Włodzimierzem Zmarzlikiem


18 marca 2015 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił uczniów klasy III "b" ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach (wraz z wychowawczynią panią Ewą Konopka) na spotkanie ze świadkiem historii panem Włodzimierzem Zmarzlikiem - mieszkańcem Moniek od 1954 roku. Nasz gość w latach 1957 - 1986 był redaktorem "Gazety Białostockiej" - najstarszej gazety codziennie wydawanej (do dnia dzisiejszego) w Białymstoku. Jej pierwszy numer ukazał się 2 września 1951 roku. Obecnie ukazuje się ona pod nazwą "Gazeta Współczesna". Przez wiele lat był współodpowiedzialny za rozwój oświaty i kultury w Mońkach. Początkowo był kierownikiem Wydziału Kultury, a później pełnił funkcję zastępcy głównego inspektora Wydziału Oświaty i Kultury przy Powiatowej Radzie Narodowej w Mońkach. W latach 1975 - 1990 był dyrektorem Monieckiego Ośrodka Kultury.

Pan Zmarzlik opowiedział uczniom o genezie swojego przyjazdu do Moniek oraz o warunkach życia w pierwszej powiatowej wsi w Polsce, o budowie ulic i budynków, o powstawaniu szkół, o narodzinach miasta i o ludziach, którzy to miasto budowali. Wspomniał też o Święcie Ziemniaka, którego był inicjatorem. Swoje wypowiedzi ilustrował zdjęciami własnego autorstwa. Dzieci z wielką uwagą słuchały opowieści naszego gościa i z dużym zaciekawieniem oglądały slajdy prezentujące dawne Mońki. O tym, że żywa lekcja historii bardzo zainteresowała uczniów świadczy ich dyskusja z p. Włodzimierzem już po formalnym zakończeniu spotkania zorganizowanego w związku z przypadającą w tym roku pięćdziesiątą rocznicą uzyskania przez Mońki praw miejskich.


Barbara Kuprel