19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Dyplom Honorowy Srebrnej Róży

17 maja 2011 roku Jan Leończuk dyrektor Książnicy Podlaskiej w Białymstoku wręczył Barbarze Kuprel - kier. Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Dyplom Honorowy Srebrnej Róży.Strona główna