19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Sybir a nasze losy


13 grudnia Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zorganizował spotkanie "Sybir a nasze losy", którego bohaterką była Pani Henryka Janina Boguska - wywieziona na Sybir 22 czerwca 1941 roku jako 9-letnie dziecko. Do Polski wróciła w marcu 1946 roku.

Na początku spotkania czytelnicy wysłuchali "Hymnu Sybiraków"" oraz fragmentu "Pieśni wygnańców z Ojczyzny". Następnie Pan Tadeusz Skutnik (były nauczyciel historii) wspaniale zreferował zagadnienia związane z deportacją Polaków na Syberię podczas II wojny światowe. Posiłkował się prezentacja komputerową przygotowana przez Panią Barbarę Kuprel. Podczas rozmowy z Panem Tadeuszem Skutnikiem Pani Henryka Janina Boguska przedstawiła swoje wspomnienia z pięcioletniej zsyłki na Sybir. Opowiadała o przyczynach i o momencie wywiezienia jej wraz z matką i bratem, o podróży w nieludzkich warunkach w nieznane i o pobycie w Chakasji, na pograniczu Kazachstanu i Mongolii oraz o powrocie z "ziemi przeklętej" do Polski.

Modlitwa oraz miłość do bliskich i tęsknota za Polską pozwoliły Sybirakom zachować człowieczeństwo. Naszym moralnym obowiązkiem jest pamiętanie o tych, którzy stracili życie na Syberii oraz o tych, którzy przeszli przez piekło zesłania.

Uzupełnieniem spotkania była wystawa książek prezentujących tragiczne losy Sybiraków.
Barbara Kuprel
Strona główna