19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Timur Slavov akustycznie


10 lutego 2017 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił mieszkańców Moniek na kolejne spotkanie z Timurem Slavov - muzykiem, kompozytorem, multiinstrumentalistą, nauczycielem gry na gitarze w Szkole Muzycznej I stopnia w Mońkach.

Tym razem artysta, prezentując autorski materiał, zademonstrował swoje bardzo zróżnicowane możliwości wokalno-instrumentalne. Na życzenie zgromadzonej publiczności, składającej się z dzieci i dorosłych, jego występ trwał o 30 minut dłużej, niż to wcześniej zaplanowano.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej. Natomiast p. Radosławowi Krahel z Dąbrowy Białostockiej serdecznie dziękujemy za korektę dźwięku.Barbara Kuprel
Strona główna