19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Zajęcia biblioteczne: "Tuwimkowe bziki"

W maju oraz w czerwcu 2013 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, zaprosił uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz przedszkolaki na zajęcia biblioteczne pod nazwą: "Tuwimkowe bziki".

Celem zajęć było:


Podczas zajęć dzieci:

Na zakończenie zajęć dzieci wypożyczyły do domu książki zaierające wiersze autorstwa Juliana Tuwima.

W zajęciach uczestniczyły następujące grupy uczniów:


Barbara Kuprel
Strona główna