19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

W domu naszych dziadków i pradziadków

W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, w dniach od 27 października do 15 listopada 2014 roku, organizowane były zajęcia pod nazwą: "W domu naszych dziadków i pradziadków" adresowane do grup przedszkolnych oraz uczniów klas I-III ze szkół podstawowych. Miały one na celu przybliżenie dzieciom naszej przeszłości, w której było również miejsce na realizację dziecięcych marzeń.

Podczas zajęć dzieci wysłuchały opowieści na temat warunków życia w dawnym domu polskim. Opowieść ta wspomagana była prezentacją komputerową demonstrującą zdjęcia wiejskich chat, mebli, naczyń, zabawek oraz innych przedmiotów używanych przez naszych przodków. Ogromne zainteresowanie uczniów wzbudziły eksponaty zgromadzone na wystawie prezentującej dawne przedmioty. Znalazły się wśród nich również stare zabawki. Dotykanie ich i sprawdzanie jak one działają dostarczyło dzieciom wiele radości.

Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci otrzymywały kolorowe laleczki wykonane ręcznie z włóczki.

W zajęciach uczestniczyło 14 grup dzieci.

Serdecznie dziękuję paniom Wiesławie Filipkowskiej i Elżbiecie Wiszowatej oraz panu Tomaszowi Pac za wypożyczenie nam eksponatów na wystawę.

Strona główna